Interna


  • Diagnozujemy i leczymy:
  • Choroby przewodu pokarmowego, trzustki, wątroby
  • Choroby układu oddechowego
  • Choroby układu moczowego
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego
  • Choroby układu rozrodczego
  • Choroby zakaźne
  • Choroby endokrynologiczne
  • Prowadzenie cukrzycy prowadzenie zwierząt w podeszłym wieku